IV Polski Kongres Geologiczny

IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 będziemy mieli możliwość spotkania się w licznym gronie geologów i sympatyków geologii. Jak zapowiadaliśmy planując Kongres w 2020 roku, nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań, w tym tych kluczowych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi, poświęconymi wyzwaniom współczesnej geologii. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

Mamy nadzieję, że Kongres stanie się platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych idei badawczych jak i nawiązania współpracy pomiędzy Uczestnikami różnych środowisk oraz specjalności geologii. Jesteśmy przekonani, że IV Polski Kongres Geologiczny będzie znakomitą okazją do zacieśnienia istniejącej oraz nawiązania nowej współpracy między światem nauki, praktyki i biznesu.

Komunikat 2, zawierający ramowy program IV Polskiego Kongresu Geologicznego, propozycje wycieczek terenowych oraz przewidywane koszty uczestnictwa, zostanie rozesłany we wrześniu b.r. Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres:  4pkg@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do Poznania!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Rotnicka-Dłużewska