IV Polski Kongres Geologiczny

Szanowni Państwo,

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogólnoświatową pandemią, Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz ze współorganizatorami oraz władzami Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu IV Polskiego Kongresu Geologicznego na rok 2021. Dokładny termin zostanie podany jesienią. Program Kongresu oraz zaplanowane wycieczki nie powinny ulec zasadniczym zmianom. Zaakceptowane do druku abstrakty zostaną wydrukowane w ramach przyszłorocznego Kongresu.

Informujemy, iż osoby, które zakładają brak możliwości uczestnictwa w Kongresie w przyszłym roku mogą uzyskać zwrot pełnej wpłaty. W tym celu prosimy o przesłanie do Pani mgr Zofii Struś (Zarząd Główny PTG), na adres: ptg@uj.edu.pl, informacji dotyczącej pełnej nazwy instytucji, z której dokonany był przelew oraz tytułu przelewu.

Bardzo dziękujemy za Państwa zgłoszenia na IV Polski Kongres Geologiczny, łącznie zgłosiły się 294 osoby. Mamy nadzieję spotkać wszystkich Państwa w przyszłym roku w Poznaniu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Rotnicka-Dłużewska

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu.

Nadrzędnym celem Kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Mamy nadzieję, że stanie się on platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych wyzwań badawczych jak i nawiązania współpracy pomiędzy różnymi specjalistami. Ponieważ kongres jest znakomitą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy między naukowcami i praktykami, oprócz sesji naukowych odbędą się również trzy sesje plenarne poświęcone wykorzystaniu nauki w praktyce. Pierwsza z nich, przygotowana we współpracy z PGNiG S.A, dotyczyć będzie perspektyw poszukiwań węglowodorów na Niżu Polskim, druga – we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. – poświęcona zostanie perspektywom wydobywczym w KGHM w aspekcie zagrożeń gazowych i gazogeodynamicznych, i trzecia – we współpracy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. – dotyczyć będzie perspektyw i zagrożeń dla wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce.

Rejestracja na Kongres jest jeszcze dostępna, ale bez możliwości zgłaszania referatów i abstraktów.

Przypominamy jednocześnie, że termin uiszczania opłat kongresowych mija 10 marca 2020 r.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczali aktualne informacje.

Korespondencję prosimy kierować na adres: 4pkg@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do Poznania!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Rotnicka-Dłużewska