IV Polski Kongres Geologiczny

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadal trwającą pandemią Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu Kongresu na 2024 rok.

Nadal trwająca pandemia uniemożliwia nam zorganizowanie Kongresu w tradycyjnej formie i w związku z tym nie jest możliwa realizacja jego głównego celu, jakim jest integracja środowiska geologicznego, nawiązywanie współpracy, dyskusje terenowe oraz swobodna wymiana myśli. Zmiana terminu Kongresu pozwoli nam na pełne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych w tak ważnym dla geologów wydarzeniu. Zapraszamy zatem do Poznania za 3 lata.

Wszystkim Państwu, którzy zgłosili chęć udziału w Kongresie i którzy w różny sposób wspomagali nasze działania organizacyjne, partnerom strategicznym oraz sponsorom chcielibyśmy bardzo podziękować. Dziękujemy również wszystkim osobom i instytucjom, które objęły Kongres Patronatem Honorowym. Mamy nadzieję na kontynuację wspólnych działań podczas przygotowywania IV Polskiego Kongresu Geologicznego w 2024 roku.

W celu uzyskania zwrotu opłaty kongresowej prosimy o przesłanie do Pani mgr Zofii Struś (Zarząd Główny PTG), na adres: ptg@uj.edu.pl, informacji zawierającej dane do przelewów (pełna nazwa instytucji, z której dokonany był przelew oraz tytuł przelewu).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IV PKG,

Joanna Rotnicka-Dłużewska