IV Polski Kongres Geologiczny

Uwaga: termin zgłoszeń został przedłużony do 15 stycznia 2020 r., a termin nadsyłania streszczeń referatów – do 31 stycznia 2020 r.

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu.

Nadrzędnym celem Kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Mamy nadzieję, że stanie się on platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych wyzwań badawczych jak i nawiązania współpracy pomiędzy różnymi specjalistami. Ponieważ kongres jest znakomitą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy między naukowcami i praktykami, oprócz sesji naukowych odbędą się również trzy sesje plenarne poświęcone wykorzystaniu nauki w praktyce. Pierwsza z nich, przygotowana we współpracy z PGNiG S.A, dotyczyć będzie perspektyw poszukiwań węglowodorów na Niżu Polskim, druga – we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. – poświęcona zostanie perspektywom wydobywczym w KGHM w aspekcie zagrożeń gazowych i gazogeodynamicznych, i trzecia – we współpracy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. – dotyczyć będzie perspektyw i zagrożeń dla wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce.

Zapraszamy do rejestracji na IV PKG poprzez stronę Kongresu w zakładce rejestracja.

Przypominamy jednocześnie, że termin zgłoszeń mija 15 stycznia 2020, a termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów – 31 stycznia 2020 r.

Informujemy, że doktoranci mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty kongresowej na zasadach określonych w zakładce opłaty kongresowe.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczali aktualne informacje.

Korespondencję prosimy kierować na adres: 4pkg@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do Poznania!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Rotnicka-Dłużewska