Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski (UAM)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Adam Gasiński (UJ)
  Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (IGiPZ PAN)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Borówka (USz)
 • Dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ (UJ)
 • Prof. dr hab. Janusz Janeczek (UŚ)
 • Prof. dr hab. Ewa Krogulec (UW)
 • Prof. dr hab. Inż. Maciej K. Kumor (UTP)
 • Prof. dr hab. Marek Lewandowski (IGF PAN)
 • Prof. dr hab. Stanislaw Lorenc (UAM)
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS)
 • Prof. dr hab. Leszek Marynowski (UŚ)
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (AGH)
 • Prof. dr hab. Leszek Marks (UW, PIG-PIB)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG-PIB)
 • Dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr (UWr)
 • Prof. dr hab. Janusz Skoczylas (UAM)
 • Prof. dr hab. Stanisław Skompski (UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Słaby (ING PAN)
 • Prof. dr hab. Jarosław Stolarski (IP PAN)
 • Dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG (UG)
 • Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (ING PAN)