Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:

 • Dr hab. Joanna Rotnicka-Dłużewska, prof. UAM

Sekretarz:

 • Dr hab. Karina Apolinarska, prof. UAM

Członkowie:

 • Mgr Anna Bagińska (PIG-PIB)
 • Dr hab. Błażej Berkowski, prof. UAM
 • Mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik (PIG-PIB)
 • Dr Piotr Hermanowski
 • Dr Robert Jagodziński
 • Dr Danuta Michalska
 • Prof. dr hab. Andrzej Muszyński
 • Dr Marek Rasała
 • Mgr Maciej Swęd
 • Dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM
 • Dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM
 • Dr Paweł Wolniewicz