Komunikat I

Polskie Towarzystwo Geologiczne – Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu.

Tematyka kongresu będzie tradycyjnie bardzo zróżnicowana a sesje referatowe zostaną poprzedzone serią wykładów plenarnych poświęconych największym wyzwaniom geologii w najbliższej dekadzie. Dopełnieniem sesji referatowych i posterowych będzie szeroki wybór przed- i pokongresowych wycieczek terenowych ukazujących liczne atrakcje geologiczne Wielkopolski i obszarów ościennych – Dolnego Śląska i Pomorza.

Nadrzędnym celem kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Mamy nadzieję, że stanie się on platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych wyzwań badawczych jak i nawiązania współpracy pomiędzy różnymi specjalistami. Liczymy również, że kongres będzie znakomitą okazją do kontaktu naukowców i praktyków.

Drugi komunikat zawierający ramowy program IV Polskiego Kongresu Geologicznego, propozycje wycieczek i przewidywane koszty uczestnictwa zostanie rozesłany w lipcu bieżącego roku.

Korespondencję prosimy kierować na adres: 4pkg@amu.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy do Poznania!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Rotnicka