Miejsce obrad

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

15 czerwca 2020 r.
Rejestracja uczestników, Walny Zjazd Delegatów PTG i Ice breaker odbędą się w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 (centrum Poznania)

16-18 czerwca 2020 r.
Rejestracja i obrady odbędą się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (Kampus Morasko), przy ul. Bogumiła Krygowskiego 10