Opłaty kongresowe

Wpisowe obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy kawowe w dniach 16-18.06.2020, ice-breaker oraz bilet komunikacji miejskiej.

Do 10 marca 2020r. Po 10 marca 2020r.
Członkowie PTG (z opłaconymi składkami) 850 zł 950 zł
Emeryci 750 zł 850 zł
Doktoranci i Studenci* 650 zł 700 zł
Pełne uczestnictwo 950 zł 1050 zł

Opłata kongresowa nie zawiera:
– kosztu spotkania towarzyskiego (gala dinner): 100 zł
– kosztu noclegów. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.

* Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego może zwolnić Doktoranta/ Studenta z opłaty kongresowej na następujących zasadach:

1. Doktorant/Student planuje zaprezentować referat lub poster, którego streszczenie zostało zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny IV PKG (wymagane załączenie i terminowe przesłanie abstraktu).
2. Doktorant/Student czynnie uczestniczy w życiu naukowym (wymagane nadesłanie spisu publikacji).
3. Doktorant/Student nie jest kierownikiem, wykonawcą ani stypendystą w żadnym projekcie badawczym, nie ma możliwości pokrycia opłaty kongresowej w ramach realizowanego projektu badawczego i nie ma innych źródeł finansowania (wymagane poświadczenie przełożonego/promotora).

Prośbę o zwolnienie z opłaty kongresowej prosimy kierować w formie wniosku do Komitetu Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Geologicznego i przesłać do 31 stycznia 2020 r. na adres: 4pkg@amu.edu.pl
Komitet Organizacyjny podejmie decyzję o zwolnieniu Doktoranta/Studenta z opłaty konferencyjnej do 28 lutego 2020 r.

Wpłaty za uczestnictwo w IV Polskim Kongresie Geologicznym oraz wycieczkach terenowych prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:
PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842
ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków
z dopiskiem: 4PKG Imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie organizatorzy zwracają:
– 100% wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji do 15 kwietnia 2020r.
– 50% wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji do 15 maja 2020r.