Prezentacje i postery

Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji w formacie PowerPoint lub PDF. Czas prezentacji: 12 min plus 3 min na dyskusję.

Postery: format A0 w pionie.