Program ramowy

15.06.2020 – poniedziałek (Collegium Minus UAM)
1-dniowe przedkongresowe wycieczki terenowe
16.00 – 19.00 Rejestracja uczestników
18.00 – 19.00 Walny Zjazd Delegatów PTG
19.00 – Ice breaker

16.06.2020 – wtorek (Kampus Morasko UAM)
8.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.00 Otwarcie Kongresu
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Sesja plenarna I
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 16.00 Sesje referatowe
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Sesje referatowe
18.00 – 19.00 Sesja posterowa I

17.06.2020 – środa (Kampus Morasko UAM)
8.30 – 10.30 Sesja plenarna II
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 13.00 Sesje referatowe
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 Sesje referatowe
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Sesja posterowa II
19.30 – uroczyste spotkanie towarzyskie połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień PTG

18.06.2020 – czwartek (Kampus Morasko UAM)
8.30 – 10.30 Sesja plenarna III
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 13.00 Sesje referatowe
13.00 – 13.30 Zamknięcie Kongresu
13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – wyjazd na pokongresowe wycieczki terenowe