Ważne daty

15 stycznia 2020 r. – zgłoszenia na Kongres i sesje terenowe
31 stycznia 2020 r. – nadsyłanie streszczeń referatów i posterów
28 lutego 2020 r. – akceptacja streszczeń referatów i posterów
10 marca 2020 r. – uiszczenie opłaty za uczestnictwo w kongresie i wycieczkach terenowych (I termin niższa opłata)
15 maja 2020 r. – uiszczenie opłaty za uczestnictwo w kongresie i wycieczkach terenowych (II termin – wyższa opłata)