Wytyczne dla autorów

Uwaga: termin zgłoszeń został przedłużony do 15 stycznia 2020 r., a termin nadsyłania streszczeń referatów – do 31 stycznia 2020 r.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów i posterów (objętość maksymalnie 1 strona A4) do 31 stycznia 2020 roku, na adres email kongresu: 4pkg@amu.edu.pl. Warunkiem przyjęcia i druku streszczeń jest uiszczenie opłaty kongresowej przez przynajmniej jednego z autorów.

Szablon streszczenia:

Tytuł: Times New Roman 12 pkt

Imię i Nazwisko1, Imię i Nazwisko2, Imię i Nazwisko3
1Afiliacja: Instytucja (Zakład/Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia), e-mail
2Afiliacja: Instytucja (Zakład/Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia), e-mail
3Afiliacja: Instytucja (Zakład/Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia), e-mail

Streszczenie referatu lub posteru powinno zmieścić się na 1 stronie A4: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5; maksymalnie 2500 znaków ze spacjami (łącznie z literaturą). Prosimy nie formatować tekstu i nie zamieszczać w nim rycin i tabel, a cytowania literatury ograniczyć do niezbędnego minimum. Literaturę prosimy cytować w tekście w następujący sposób: (i) Według Kowalskiego (2010), Kowalskiego i Nowaka (2010) oraz Nowaka i in. (2013) lub (ii) Udowodniono, że ….. (Kowalski, 2010; Kowalski i Nowak, 2010; Nowak i in., 2013).

Spis literatury (maksymalnie 3 pozycje) proszę wykonać wg poniższego wzorca:

Kowalski, J., Nowak, P., 2010. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (wersja pełna), vol., 100-110.

Kowalski, J., Nowak, P., 2010. Tytuł rozdziału w książce/monografii. [w:] Nowakowski R. (red.) Tytuł Książki/Monografii. Wydawnictwo, Miejsce wydania, 100-110.

Kowalski, J., 2010. Tytuł Książki/Monografii. Wydawnictwo, Miejsce, 1-500.